MySQL jest to serwer relacyjnych baz danych, oferujący bezpłatne narzędzia do zarządzania bazami danych.