Jeśli poszukiwana treść znajduje się tuż poniżej menu głównego strony, bardzo blisko stopki lub w innym miejscu poza centralną częścią witryny, to najprawdopodobniej treść została umieszczona w module ( moduł "Własny HTML"). Najłatwiej będzie ją odnaleźć, jeśli szukana przez nas treść posiada tytuł.

Wówczas w panelu administracyjnym strony wchodzimy w Rozszerzenia -> Moduły, a w pole "Filtr", który znajduje się w lewym, górnym rogu wpisujemy znany nam tytuł a następnie klikamy "Znajdź". Jeśli moduł o tym tytule pojawi się wynikach wyszukiwania, możemy kliknąć, by go otworzyć a następnie możemy przystąpić do aktualizacji treści.

Jeśli nie znamy tytułu, a potrafimy określić pozycję modułu w szablonie, możemy wybrać określoną pozycję stosując filtr pozycji, a następnie przystąpić do wyszukiwania treści przeglądając poszczególne moduły. Jeśli nie mamy żadnych dodatkowych informacji, musimy skorzystać z filtra "Wybierz Typ", by następnie wybrać typ "Własny HTML". Dodatkowo możemy zawęzić wyniki wyszukiwania korzystając z filtra "Wybierz status" i zaznaczając opcję "Opublikowane". Teraz pozostaje nam jedynie przejrzeć wszystkie artykuły, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania.
Sugerujemy najpierw przejrzeć tytuły, które najczęściej w bardzo czytelny sposób nawiązują do treści.

Jeżeli poszukiwana przez nas treść znajduje się w centralnej części witryny, to najprawdopodobniej jest to artykuł. Jeśli znamy tytuł, postępujemy w podobny sposób, jak w przypadku modułów. W panelu administracyjnym wchodzimy w Artykuły -> Artykuły, a następnie korzystając z filtra odszukujemy artykuł po jego tytule.

Jeżeli w poszukiwana przez nas treść nie posiada tytułu, możemy szukać jej na kilka sposobów:

  • Sprawdzić, czy wskazuje na nią określona pozycja w menu. Jeśli tak, to możemy odszukać tytuł artykułu wchodząc do znanej nam pozycji w menu, która do niego prowadzi. W tym celu w panelu administracyjnym wchodzimy do Menu -> Menu Główne (najczęściej), a następnie korzystając z filtra wyszukujemy pozycje w menu. W pozycji jest pole "Wybierz artykuł", w którym widać tytuł artykułu. Jeśli znamy już tytuł z łatwością odnajdziemy nasz artykuł po tytule.
  • Jeśli pozycja w menu prowadzi do kategorii artykułów ( w pozycji widoczna jest nazwa kategorii), wówczas wchodzimy w Artykuły -> Artykuły i filtrujemy artykuły według tej kategorii. Na koniec pozostaje nam przejrzenie każdego artykułu w celu odnalezienia tego właściwego, możemy też sugerować się tytułami, jeśli w czytelny sposób nawiązują do treści.
  • Jeśli poszukiwana treść znajduje się na stronie głównej (startowej), możemy skorzystać z filtra "Wyróżnione" (niebieska gwiazdka) - nasz artykuł prawdopodobniej jest wśród nich.

Czasami ponad serią artykułów widocznych na stronie znajduje się nagłówek, który nie jest tytułem żadnego z nich. Może to być nazwa kategorii lub opcja wyglądu strony w menu. Aby zmienić ją w pierwszym przypadku, wchodzimy do kategorii, oszukujemy właściwą i zmieniamy jej nazwę. W przypadku, gdy nagłówkiem jest opcja pozycji menu, wchodzimy do danej pozycji menu, odnajdujemy pole "opcje wyglądu strony" i podmieniamy istniejącą tam treść.

Zdarza się, że treści, zwłaszcza w szablonach autorskich, tworzonych na zamówienie wpisane są bezpośrednio w kod szablonu. Wówczas nie możemy ich zmienić z poziomu panelu administracyjnego. Jedynym sposobem jest modyfikacja pliku źródłowego szablonu.